บทเรียนภาษา C ออนไลน์ : การสร้างนิพจน์เงื่อนไขด้วย ตัวดำเนินการ (Operator) - #396

หน้าหลัก » บทเรียน » บทเรียนภาษา C ออนไลน์ : การสร้างนิพจน์เงื่อนไขด้วย ตัวดำเนินการ (Operator)
เขียนโดย : ' จารย์ ด๋อย [ มหาเมพ ] มีผู้อ่าน 391 คน

มีผู้อ่าน 5,000 คน มี ผู้เห็นด้วย 100 คน และ ผู้ไม่เห็นด้วย 0 คน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03/10/2013 เวลา 15:32:44 น. (15 นาทีที่แล้ว)

สวัสดีครับ มาถึงบทนี้ซึ่งเป็นอีกบทที่น่าสนใจคือ การสร้างนิพจน์เงื่อนไข  (Condition Expression) ด้วยตัวดำเนินการต่างๆ ครับ ส่วนนี้ถือเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนของการเขียนโปรแกรมเลยนะครับ เพราะเงื่อนไขต่างๆ ที่เราเขียนขึ้นจะถูกนำไปใช้ร่วมกับ if , if else , while , do while , for เพื่อใช้ในการตัดสินใจของโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นครับ

 

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operators) 

 

ตัวอย่างการใช้งาน ชื่อ
a == b , 1 == 1 , a == 1 Equal (เท่ากัน)
a != b , 1 != 1 , a != 1 Not equal (ไม่เท่ากัน)
a < b , 1 < 1 , a < 1 Less than (น้อยกว่า)
a > b , 1 > 1 , a > 1 Greater than (มากกว่า)
a <= b , 1 <= 1 , a <= 1 Less than or equal to (น้อยกว่าหรือเท่ากัน)
a >= b , 1 >= 1 , a >= 1 Greater than or equal to(มากกว่าหรือเท่ากัน)

ตัวดำเนินการ ทางตรรกศาสตร์ (Logical Operators)

 

ตัวอย่างการใช้งาน ชื่อ
a && b , true && true And (และ)
a || b , true || true Or (หรือ)
!a , !true Not (นิเสธ)

 

a b a && b a || b !a
True True True True False
True False False True False
False True False True True
False False False False True

การสร้างนิพจน์เงื่อนไข

ก็คือ การนำ ตัวแปร ค่าคงที่ หรือ Function ต่างๆ ที่มีค่า (Value) มาดำเนินการ ด้วยตัวดำเนินการต่างๆ จนได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็นค่าความจริง (True หรือ False)  

 

วิธีดูว่าเป็นนิพจน์เงื่อนไขหรือไม่

 

ให้ int x = 5; และ int y = 6;

 

1)  x > 1 ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ Ture หรือ False แสดงว่า สามารถ เป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

2)  (x + 6) > 1 ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ Ture หรือ False  แสดงว่า สามารถ เป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

3)  (x + 6) > (y - 6) ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ Ture หรือ False  แสดงว่า สามารถ เป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

4)  ((x + 6) > 1) && (y > 3) ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ Ture หรือ False  แสดงว่า สามารถ เป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

5)  ((x + 6) > 1) && ((y + 1) > 3) ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ Ture หรือ False  แสดงว่า สามารถ เป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

6)  x + 1 ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ ตัวเลข แสดงว่า ไม่สามารถเป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

7)  y + x + 15 ผลลัพธ์สุุดท้ายได้  ตัวเลข แสดงว่า ไม่สามารถเป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

8)  15 + x ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ ตัวเลข แสดงว่า สามารถ ไม่สามารถเป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

9)  (15 + x) + y ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ ตัวเลข แสดงว่า สามารถ ไม่สามารถเป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

10)  15 * (x / 5) ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ ตัวเลข แสดงว่า สามารถ ไม่สามารถเป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

 


หน้าหลัก » บทเรียน » บทเรียนภาษา C ออนไลน์ : การสร้างนิพจน์เงื่อนไขด้วย ตัวดำเนินการ (Operator)

คำถามเกี่ยวกับบทความ
เมื่อคุณอ่านบทความนี้แล้ว หากคุณมีข้อสงสัยในบทความคุณสามารถเขียน " คำถาม " ที่คุณอยากรู้ เพื่อให้ผู้เขียนหรือบุคคลอื่นมาตอบข้อสงสัยของคุณได้

SOCIAL SHARE


คลิกที่นี่ เพื่อดูความเห็นเพิ่มเติม...
บทความที่เกี่ยวข้อง
"Source Code , Flowchart เฉลยข้อสอบภาษา C การส... " อ่าน : 8196
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 18/10/2013 21:11:37
"โจทย์แบบฝึกหัดในหลักสูตรเขียนโปรแกรมออนไลน์ ฝ... " อ่าน : 596
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 25/09/2013 18:00:56
"Entity - Relationship Mode " อ่าน : 349
   โดย : อทิตา พวงสุนทร แก้ไขเมื่อ : 11/11/2013 11:46:26
"แบบฝึกหัด ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ข้อที่ 2 ฝ... " อ่าน : 1867
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 03/06/2013 14:47:16
"สอนเขียนเว็บไซต์ด้วย PHP ตอนที่ 10 การใช้ Ope... " อ่าน : 2461
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 29/04/2013 20:51:55
"หลักการคำนวณการย่อ - ขยายรูปภาพ สามารถนำไปใช้... " อ่าน : 898
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 16/05/2013 15:44:02
"แบบฝึกหัด Flowchart สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปร... " อ่าน : 1287
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 31/05/2013 14:03:47
"โจทย์แบบฝึกหัดเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียน Ami ... " อ่าน : 665
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 23/09/2013 16:02:23
"แบบฝึกหัด ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ข้อที่ 8 ฝ... " อ่าน : 1041
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 06/06/2013 19:30:10
"แบบฝึกหัด C++ สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้... " อ่าน : 937
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 12/04/2013 15:45:22
ค้นหาบทความ