บทเรียนภาษา C ออนไลน์ : การสร้างนิพจน์เงื่อนไขด้วย ตัวดำเนินการ (Operator) - #396

หน้าหลัก » บทเรียน » บทเรียนภาษา C ออนไลน์ : การสร้างนิพจน์เงื่อนไขด้วย ตัวดำเนินการ (Operator)
เขียนโดย : ' จารย์ ด๋อย [ มหาเมพ ] มีผู้อ่าน 459 คน

มีผู้อ่าน 5,000 คน มี ผู้เห็นด้วย 100 คน และ ผู้ไม่เห็นด้วย 0 คน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03/10/2013 เวลา 15:32:44 น. (15 นาทีที่แล้ว)

สวัสดีครับ มาถึงบทนี้ซึ่งเป็นอีกบทที่น่าสนใจคือ การสร้างนิพจน์เงื่อนไข  (Condition Expression) ด้วยตัวดำเนินการต่างๆ ครับ ส่วนนี้ถือเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนของการเขียนโปรแกรมเลยนะครับ เพราะเงื่อนไขต่างๆ ที่เราเขียนขึ้นจะถูกนำไปใช้ร่วมกับ if , if else , while , do while , for เพื่อใช้ในการตัดสินใจของโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นครับ

 

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operators) 

 

ตัวอย่างการใช้งาน ชื่อ
a == b , 1 == 1 , a == 1 Equal (เท่ากัน)
a != b , 1 != 1 , a != 1 Not equal (ไม่เท่ากัน)
a < b , 1 < 1 , a < 1 Less than (น้อยกว่า)
a > b , 1 > 1 , a > 1 Greater than (มากกว่า)
a <= b , 1 <= 1 , a <= 1 Less than or equal to (น้อยกว่าหรือเท่ากัน)
a >= b , 1 >= 1 , a >= 1 Greater than or equal to(มากกว่าหรือเท่ากัน)

ตัวดำเนินการ ทางตรรกศาสตร์ (Logical Operators)

 

ตัวอย่างการใช้งาน ชื่อ
a && b , true && true And (และ)
a || b , true || true Or (หรือ)
!a , !true Not (นิเสธ)

 

a b a && b a || b !a
True True True True False
True False False True False
False True False True True
False False False False True

การสร้างนิพจน์เงื่อนไข

ก็คือ การนำ ตัวแปร ค่าคงที่ หรือ Function ต่างๆ ที่มีค่า (Value) มาดำเนินการ ด้วยตัวดำเนินการต่างๆ จนได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็นค่าความจริง (True หรือ False)  

 

วิธีดูว่าเป็นนิพจน์เงื่อนไขหรือไม่

 

ให้ int x = 5; และ int y = 6;

 

1)  x > 1 ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ Ture หรือ False แสดงว่า สามารถ เป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

2)  (x + 6) > 1 ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ Ture หรือ False  แสดงว่า สามารถ เป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

3)  (x + 6) > (y - 6) ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ Ture หรือ False  แสดงว่า สามารถ เป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

4)  ((x + 6) > 1) && (y > 3) ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ Ture หรือ False  แสดงว่า สามารถ เป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

5)  ((x + 6) > 1) && ((y + 1) > 3) ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ Ture หรือ False  แสดงว่า สามารถ เป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

6)  x + 1 ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ ตัวเลข แสดงว่า ไม่สามารถเป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

7)  y + x + 15 ผลลัพธ์สุุดท้ายได้  ตัวเลข แสดงว่า ไม่สามารถเป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

8)  15 + x ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ ตัวเลข แสดงว่า สามารถ ไม่สามารถเป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

9)  (15 + x) + y ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ ตัวเลข แสดงว่า สามารถ ไม่สามารถเป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

10)  15 * (x / 5) ผลลัพธ์สุุดท้ายได้ ตัวเลข แสดงว่า สามารถ ไม่สามารถเป็นนิพจน์เงื่อนไขได้

 


หน้าหลัก » บทเรียน » บทเรียนภาษา C ออนไลน์ : การสร้างนิพจน์เงื่อนไขด้วย ตัวดำเนินการ (Operator)

คำถามเกี่ยวกับบทความ
เมื่อคุณอ่านบทความนี้แล้ว หากคุณมีข้อสงสัยในบทความคุณสามารถเขียน " คำถาม " ที่คุณอยากรู้ เพื่อให้ผู้เขียนหรือบุคคลอื่นมาตอบข้อสงสัยของคุณได้

SOCIAL SHARE


คลิกที่นี่ เพื่อดูความเห็นเพิ่มเติม...
บทความที่เกี่ยวข้อง
"การบ้านฝึกเขียน Flowchart ฝึกเขียน Flowchart ... " อ่าน : 545
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 23/08/2013 11:12:43
"ตัวอย่าง การเขียนผังงาน (Flowchart) เพื่อฝึกก... " อ่าน : 2681
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 03/01/2013 14:33:45
"บทเรียน สอนเขียน C++ บทที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการ... " อ่าน : 19633
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 14/01/2013 12:24:42
"ตัวอย่างโจทย์ C++ ให้ลองฝึกทำ สำหรับผู้เริ่มเ... " อ่าน : 6105
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 22/01/2013 18:03:49
"ข้อสอบ C++ สำหรับผู้เริ่มต้น จงเขียนโปรแกรม ต... " อ่าน : 3837
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 31/07/2013 12:20:12
"เป็นตัวอย่างโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีที่ใช้หาค่า f... " อ่าน : 344
   โดย : Suppalak Suwannawat แก้ไขเมื่อ : 29/10/2013 11:13:27
"แนะนำหนังสือ พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 ... " อ่าน : 2116
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 08/04/2013 20:12:21
"บทความสอนภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น บทที่ 2 การ... " อ่าน : 9497
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 29/06/2013 12:38:30
"บทความนี้จะสอนถึงการใช้ ตัวดำเนินการให้ค่า (A... " อ่าน : 4823
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 14/06/2013 17:21:27
"บทความสอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C บทที่ 1 การใช... " อ่าน : 13434
   โดย : ' จารย์ ด๋อย แก้ไขเมื่อ : 14/05/2013 14:22:22
ค้นหาบทความ